Giảo cổ lam có những loại nào, loại nào...

Cùng với methi ấn độ http://www.tinhhoayhoc.com/c/hat-methi-an-do.htm/ , thực phẩm chức năng nano curcumin http://www.tinhhoayhoc.com/p/nano-curma-tinh-nghe-nano.htm , giảo cổ …