phê duyệt đầu tư dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

– Phải có tầm nhìn bao quát tổng thể của dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi: từ tất cả các khâu, cập nhật thông tin tổng hợp về ngành XD tức thời (ví dụ: biến động giá thị trường, cơ chế chính sách thay đổi liên quan ảnh hưởng đến QL đầu tư: giá xăng dầu, tăng giá điện…). Để từ đó có những đề xuất tốt về QLDA sao cho kịp thời, hiệu quả.
– Cần yêu nghề và sẵn sàng chịu stress: mối quan hệ trong QLDA XD là vô cùng phức tạp, nếu k chịu được stress thì k bao giờ theo QLDA được.
– Phải luôn biết đối nhân xử thế, biết mình là ai, đang ở đâu vị trí nào để biết đường ứng xử. Thành công trong nghề XD hay không là phụ thuộc vào điều này rất lớn. Đó là thực tế.
– Ngoài ra cần phải biết rộng về tất cả các chuyên môn khác liên quan trong đầu tư XD.
Còn nếu bạn chỉ bằng lòng với 1 phần việc nhỏ trong QLDA Gold Tower 275 Nguyễn Trãi và chấp nhận mãi mãi để người khác sai khiến thì không cần tìm hiểu những vấn đề trên mà chỉ cần có chuyên môn sâu trong lĩnh vực Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đang làm là đủ. Nhưng đó k phải là 1 CHUYÊN GIA QLDA. Mà chỉ là người thực hiện 1 công việc trong QLDA mà thôi. – Phải luôn biết đối nhân xử thế, biết mình là ai, đang ở đâu vị trí nào để biết đường ứng xử. Thành công trong nghề XD hay không là phụ thuộc vào điều này rất lớn. Đó là thực tế.
– Ngoài ra cần phải biết rộng về tất cả các chuyên môn khác liên quan trong đầu tư XD.
Còn nếu bạn chỉ bằng lòng với 1 phần việc nhỏ trong QLDA và chấp nhận mãi mãi để người khác sai khiến thì không cần tìm hiểu những vấn đề trên mà chỉ cần có chuyên môn sâu trong lĩnh vực bạn đang làm là đủ. Nhưng đó k phải là 1 CHUYÊN GIA QLDA. Mà chỉ là người thực hiện 1 công việc trong QLDA mà thôi.

Leave a Reply