Điều chỉnh suất đầu tư thế nào cho Dự án gold Tower

Dự án gold Tower làm sao điều chỉnh đc hả bạn, năm 2007 so với 2008 là khác biệt lắm rồi, nếu Dự án gold Tower cần tính ra khái toán để lập TMDT thì tính theo phương pháp khác. Dự án gold Tower phải dựa trên suất đầu tư thực tế tại thời điểm tính(điều này dựa vào các công trình có quy mô và tính chất tương tự, và kinh nghiệm của Dự án gold Tower …) sau khi tổng hợp bạn sẽ có được một tham số tin cậy để áp dụng. Dự án gold Tower tìm chỉ số giá xây dựng công bố quý 1 năm 2008. Lấy suất vốn đầu tư theo 1600 nhân với chỉ số giá xây dựng là xong. Lưu ý, suất đầu tư theo công văn 1600/BXD-Vp lấy mặt bằng giá năm 2006. Mình nghe nói đã có suất đầu tư quý I – 2008 của thành phố Hồ Chí Minh rồi – quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 , Dự án gold Tower nên tham khảo thêm cái đó xem. Chứ còn, trong thời buổi lạm phát thì tính như thế nào à – cái đó còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ lắm chứ:-? Lấy chỉ số suất đầu tư năm 2007 nhân với Chỉ số giá Q2-2008/Chỉ số giá năm 2007 (Với cùng loại công trình —-> này có trong công văn 1781 mới ban hành ngày 28/8/08 mà) Về phương pháp Dự án gold Tower nêu là đúng, công thức chung là: suất đầu tư thời điểm gốc x (chỉ số giá tại thời điểm tính toán/ chỉ số giá tại thời điểm gốc)
Tuy nhiên Dự án gold Tower có chút nhầm lẫn: suất đầu tư năm 2007 chứ không phải chỉ số suất đầu tư năm 2007;
Chú ý: Chỉ số giá quý 2-2008 trong công văn 1781 được so sánh với mức biến động giá bình quân của năm 2000 thì chỉ số giá năm 2007 cũng phải được so sánh với mức biến động giá bình quân của năm 2000 (thời kỳ gốc). Có thể căn cứ vào suất đầu tư ban hành kèm theo công văn 1600 và chỉ số giá xây dựng 2008. Nhưng tớ thấy nếu tính theo cái này vẫn thấp. Hơn nữa chỉ số giá được ban hành không theo kịp tốc độ trượt giá trên thực tế. Theo mình khi lập tổng mức nên lập khái toán các hạng mục, đơn giá nên tham khảo giá thi công các công trình tương tự gần với thời điểm lập dự án. Nếu chỉ dựa vào suất đầu tư và chỉ số giá để tính tổng mức thì nhiều khi không sát với thực tế thị trường.

 

Leave a Reply