Ta thực luôn muốn đến nới làm đồ gốm mỹ nghệ

Dứt lời, cái bóng từ trong vách vụt ra. Lại Hương  còn nhỏ tuổi đĩa sứ trắng nên rất háo thắng, chẳng khác gì hươu non không biết sợ cọp. Nữ nhân  không cần để ý rằng ở bên ngoài có những kẻ thù nguy hiểm đang mai phục hay không mà cứ thế phóng bừa ra. Lại Hương  chưa kịp trả lời thì đĩa sứ trắng lưỡi vũ khí nhắm ngay mặt nữ nhân  đưa tới.

Lại Hương  rút vũ khí ra đỡ và hét lên: Ngươi là ai? Cái bóng đen mua ngay đĩa sứ trắng bát tràng khẽ lui lại bước, tay mặt chống kiếm, tay trái chỉ vào mặt Lại Hương , nói:

Ta thực luôn có điều muốn hỏi ngươi là  ta với ngươi không thù đĩa sứ trắng bát tràng không oán mà tại sao ngươi lại ra tay giúp bọn tiêu sư kia làm ngăn công việc của ta là nghĩa làm sao?

Bước đến sứ bát tràng để ngắm đồ 

Lại Hương gốm mỹ nghệ  ngước mặt lên thì nhìn thấy rõ là cô gái áo vàng. Đôi mắt gốm sứ bát tràng nữ nhân  trân trân nhìn Lại Hương  với vẻ đầy oán hận.

Bị chất vấn, Lại Hương  chỉ ấm ứ rồi không sao trả lời cho rõ được vì không có lý do chính về việc làm trở ngại chuyện của Tiều Tha Đô . Thế nhưng đã quen tính ngang và suy nghĩ gốm sứ bát tràng http://gomhailong.vn/ không được câu trả lời xácnên Lại Hương  lại lên tiếng cãi :

Bước đến sứ bát tràng để ngắm đồ

Việc trong nơi này thì phàm là người gốm mỹ nghệ trong nơi nà ai cũng có thể gốm sứ bát tràng tham gia  được. Ta vốn rất thích tham gia  vào chuyện nơi này. Nếu ngươi không phục thì hãy giở vũ khí pháp ra mà cùng ta tỉ thí thêm chuyến nữa.

Dứt lời, Lại Hương  vung vũ khí lên chém tới. Tiều Thân Đông  tức giận ứa gan liền rút vũ khí ra chống trả kịch liệt. Lại Hương  vừa chống đỡ vừa lùi ra sau. Khi lui gần gốm sứ bát tràng đến cửa phòng, Lại Hương  bỗng nhiên gọi lớn lên:

Bước đến sứ bát tràng để ngắm đồ 

Thầy ơi! Thầy ơi! Mau cứu con chum sành ngâm rượu với! Nó định giết con đây! Tiều Thân Đông  bật cười lên tiếng mà rằng: À, thì ra cậu bé này sợ chết thật chum sành ngâm rượu mà! Không đâu, ta không thèm giết ngươi đâu mà sợ. Ta gọi ngươi ra đây để dạy ngươi bài học cho ngươi khôn ra để từ nay không còn xen vào chuyện của ai khác nữa.

Lại Hương  nghe nói vậy thì chum đựng rượu bát tràng xem thêm quay lưng toan bỏ chạy nhưng Tiều Thân Đông  chum ngâm rượu nhảy tới bám sát theo lưng, nhất quyết không cho nữ nhân  tẩu thoát. Lại Hương  xoay lại, dùng thế này nhắm Tiều Thân Đông  đâm tới. Tiều Thân Đông  chẳng chút sợ hãi, dùng ngay chum ngâm rượu thế khác chống đỡ lại và bắt đầu phản công tới tấp.

 

Leave a Reply